Gyülekezetünkben kétévente történik konfirmációi vizsga és ünnepi istentisztelet a 13-14 éves fiatalok körében, melyet 2 tanéven át tartó felkészülés előz meg.

Templomunkban minden vasárnap 10:00 órai kezdettel tartunk úrvacsorai istentiszteletet. A hónap 1. és 3. vasárnapján 11.15 órakor családi- és könnyűzenés istentiszteletet tartunk, ilyenkor erre várjuk a fiatal családokat.

A tanévben, minden hónap első vasárnapján 11:15 órai kezdettel családi istentiszteletet tartunk.

A tanévben, minden hónap harmadik vasárnapján 11.15 órai kezdettel (könnyű)zenés istentiszteletet tartunk.

Minden hónap negyedik hétfőjén este 18.30 órakor tartjuk Keresztyén Értelmiségi Fórumunkat.

Minden hónap második és negyedik péntekén délelőtt 10 órától tartjuk Keczkó Szilvia lelkésznő és Manhardtné Szlovák Katalin vezetésével az alagsori kisteremben. A babás – mamás témákat a kör vezetője vagy egy tagja vezeti elő, s így tudunk egymás meglátásaival, ötleteivel gazdagodni. Néhány példa ezek közül: Mesekönyvek, Kisgyerekes programlehetőségek Budapesten és környékén, Hogyan imádkozzunk a gyermekekkel? Nevelési kérdések, Hogyan meséljünk a Bibliáról a kicsiknek? stb. Mindemellett sok vendég előadó (védőnő, dúla) fordult meg már körünkben, velük beszélgettünk babás és kisgyermekes kérdésekről, problémákról.

Szeretettel várunk minden kismamát és édesanyát három év alatti gyermekével klubunkba, hogy gyermekeink társaságában, barátságos környezetben, tapasztalatinkat megosztva támogassuk egymást anyai hivatásunkban!

Gyülekezetünknek különösen fontos feladata a gyermekek bevezetése a hitéletbe, melyre minden érdeklődő gyermeket nagy szeretettel várunk az óvodás kortól az általános iskola befejezéséig. 

Ifjúsági óráinkat péntekenként 16:30-tól tartjuk az alagsori kisteremben.

A kerületi református gyülekezettel együtt tartjuk fenn a 426. sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapatot. Gyülekezetünk hívja, várja szeretettel a kalandvágyó, próbáktól sem visszariadó ifjú nemzedéket.

A liturgikus kórus dr. Ecsedi Zsuzsa kántorunk vezetésével konkrét alkalomra készülve, külön megbeszélt időpontban tartja próbáit. Nevéből következően fontosnak tartja az évezredes hagyományú liturgikus dallamok megszólaltatását. Ezenkívül a gyülekezeti énekek alternatim (váltakozó) éneklésében is részt vesz. Ha alkalom adódik, önálló kórusműveket is megszólaltat az istentiszteleten. Szolgálatának egyik csúcspontja a húsvét hajnali feltámadási liturgia.

A kb. 20 fős Budahegyvidéki Evangélikus Énekkar péntekenként 18.30 órától próbál Hikisch Zoltán vezetésével.

Összejöveteleinket előre egyeztetett időpontban (általában az aktuális hónap 4. csütörtökjén 19:00 órától) tartjuk házaknál vagy a gyülekezeti központban.

A keddenként 18.00-tól a gyülekezeti teremben (próba terem) tartjuk gyülekezeti bibliaóránkat, melyre minden felnőtt érdeklődő számára nyitott alkalmunk.

Havi rendszerességgel csütörtök estéként a senior ifjúság tartja alkalmait.

Csütörtök délelőttönként 10 órától idősebb testvéreink számára tartunk bibliaórát a gyülekezeti teremben (próba terem) dr. Tomcsányi Attila és Keczkó Szilvia vezetésével.