Gyülekezetünkben kétévente történik konfirmációi vizsga és ünnepi istentisztelet a 13-14 éves fiatalok körében, melyet 2 tanéven át tartó felkészülés előz meg.

A konfirmációi képzéshez való csatlakozás feltétele a korábbi években evangélikus hitoktatásban történő részvétel, illetve a betöltött 11 éves kor. A két tanév során 10 témával ismerkednek meg a fiatalok, akikkel heti rendszerességgel találkozunk csütörtök délután. A témák az evangélikus hit fontos kérdéseit - mint például az imádság, az istentisztelet, a szentségek, vagy a reformáció - ölelik fel, melyeket a fiatalok nyelvén, életkoruknak megfelelően dolgozunk fel. Interaktív, vidám, közösségi alkalmak ezek, sok énekkel, játékkal és tanulással. A két tanév során meglátogatjuk testvérgyülekezeteink konfirmandusait Finnországban és Németországban, ezek az utazások is a képzés részét jelentik. A konfirmandusokkal gyülekezeti karácsonyokra vagy egyéb alkalmakra is készülünk, havi két istentisztelet látogatása kötelező.