A liturgikus kórus dr. Ecsedi Zsuzsa kántorunk vezetésével konkrét alkalomra készülve, külön megbeszélt időpontban tartja próbáit. Nevéből következően fontosnak tartja az évezredes hagyományú liturgikus dallamok megszólaltatását. Ezenkívül a gyülekezeti énekek alternatim (váltakozó) éneklésében is részt vesz. Ha alkalom adódik, önálló kórusműveket is megszólaltat az istentiszteleten. Szolgálatának egyik csúcspontja a húsvét hajnali feltámadási liturgia.