Gyülekezetünknek különösen fontos feladata a gyermekek bevezetése a hitéletbe, melyre minden érdeklődő gyermeket nagy szeretettel várunk az óvodás kortól az általános iskola befejezéséig. 

Gyülekezetünknek különösen fontos feladata a gyermekek bevezetése a hitéletbe, melyre minden érdeklődő gyermeket nagy szeretettel várunk az óvodás kortól az általános iskola befejezéséig.

Az óvodáskorúak hittanóráit Keczkó Pál lelkész és Bence Áron beosztott lelkész tartja a gyülekezetben.

A XII. kerület minden általános iskolájában tartunk hittanórákat. Hitoktatók: Binderné Sólyom Tünde hittantanár, Gömbös Tamás lelkészjelölt, Keczkó Pál lelkész, Keczkó Szilvia lelkész, Tornyai Dóra hittantanár

A leendő első osztályosoknak áprilisban, az iskolába történő beiratkozáskor kell jelentkezni evangélikus hittanra.

A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOKNAK ÁPRILISBAN, AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI EVANGÉLIKUS HITTANRA. 

FELSŐBB OSZTÁLYOKBAN, AMENNYIBEN A GYERMEK SZERETNE EVANGÉLIKUS HITTAN OKTATÁSRA ÁTJELENTKEZNI, AZT EGY ERRE RENDSZERESÍTETT ŰRLAPON TEHETI MEG AZ ISKOLATITKÁRSÁGON MÁJUS 15-IG.

Munkánkat nagyban segítik azzal, hogy a jelentkezést vagy átjelentkezést felénk is jelzik e-mail-es formában, hiszen a hittankönyvek megrendelését, a kerületi hittanórák rendjét a nyár folyamán szervezzük meg. 

Minden kisgyermekes család figyelmébe ajánljuk minden hónap 2., 4. (és 5.) vasárnapján a 10 órakor kezdődő, az istentisztelettel párhuzamosan zajló gyermekbibliaköri foglalkozásainkat, melyeket gyülekezetünk hitoktatói és önkéntes szolgálói vezetnek. A gyermekek lelki nevelésén túl ezzel szeretnénk hozzájárulni a szülők zavartalan istentiszteleten való részvételéhez. A hónap 1. és 3. vasárnapján 11.15 órakor családi- és könnyűzenés istentiszteletet tartunk, ilyenkor erre várjuk a fiatal családokat.

Nagyon kedvelt a vasárnap 10 órakor kezdődő, az istentisztelettel párhuzamosan zajló gyermek-bibliakör, mely Keczkó Szilvia lelkésznő irányításával zajlik, az órákat a gyülekezet fiataljai tartják. Segítség ez a szülőknek, akik részt vehetnek az istentiszteleten, míg gyermekeiket jó helyen tudhatják.