Egyházközségünk címe:

1123 Budapest, Kék Golyó u. 17.

Telefon: +36 (1) 224-0640,+36 (20) 824-3460
E-mail: pal.keczko@lutheran.hu 
Bankszámlaszámunk: 11712004 - 22458078
Adószám: 19815534-1-43

 
Kedves Testvérek!

Értesítjük a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség tagjait, a hozzánk járókat, hogy a gyülekezet lelkészeinek a kezdeményezésére a kibővített elnökség úgy döntött, hogy istentiszteleti alkalmainkat 2021. január 17-től, a novemberi bezárás előtti rendben (rövidített liturgia, úrvacsora nélkül, 10.00 és 11.15 órai kezdésekkel) újraindítja.

A lelkészek által kezdeményezett újranyitást az alábbi körülmények motiválták:
 - Az elmúlt két hónapban a Budai Evangélikus Egyházmegye 15 gyülekezete közül 11 gyülekezet a teljes téli időszakban tartott a templomában, a járványügyi rendelkezések szigorú betartásával istentiszteleteket. Tudomásunk szerint semmilyen váratlan, vagy kedvezőtlen, a járvánnyal összefüggésbe hozható körülmény nem árnyékolta be azokat.

- Ahogy azt a Püspöki körlevélben is olvashattunk, „Templomaink Isten vigasztaló jelenlétét fejezik ki”, ahol az Ő igéje hallgatható. Fontosnak érezzük, hogy mindazok számára, akik személyes döntésük nyomán vágynak a gyülekezeti közösségbe, templom csendjébe, Isten igéjének a hallgatására, ennek lehetőségét biztosítsuk. 
 
Idősebb, veszélyeztetett testvéreinket tájékoztatjuk, akik még nem tudnak személyesen részt venni a gyülekezet közös istentiszteletén, hogy istentiszteleteink felvételei az adott vasárnapon 10 órától továbbra is elérhetőek lesznek honlapunkon, azokat a Hegyvidék Tv vasárnaponként 14.15 órai kezdettel továbbra is sugározza. Ezúton is köszönjük segítségüket, közreműködésüket istentiszteleteink felvételében, sugárzásában. 

Mindazoktól, akik személyes megfontolásuk után úgy döntenek, hogy templomi istentiszteleteinken részt vesznek, együttműködést kérünk a védekezési szabályzatunk maradéktalan betartásában (maszkviselés, szociális távolságok tartása, ülésrend, kézfertőtlenítés), hogy mindent megtegyünk azért, hogy istentiszteleteink mindenki számára a lelki megerősödés, a testvéri közösség megélésének az alkalmai legyenek.

Gyülekezeti hétközi alkalmaink közül a felnőtt alkalmak továbbra is online formában kerülnek megtartásra. Gyermek és ifjúsági alkalmaink pedig, ahol a résztvevők óvodai és iskolai közösségbe járnak, gyülekezeti központunkban újra megtartásra kerülnek a szokott időben.

Végezetül az istentiszteleteinken való részvétellel kapcsolatban javasoljuk, hogy a fiatalabb, gyermekes családok lehetőség szerint a második, tehát a 11.15 órakor kezdődő alkalmat válasszák. Ez egy javaslat, amelynek segítségével jobban tudunk vigyázni az idősebb korosztályra. A gyermek bibliakörös foglalkozások az őszi gyakorlathoz hasonlóan, a hónap 2. 4. és ha van, 5. vasárnapján a 11.15-ös istentisztelettel párhuzamosan kerülnek megtartásra. Köszönjük hitoktatóinknak és az ebben részt vevőknek a szolgálatát! 
 
Isten áldását, gondviselését kérve gyülekezetünkre, annak minden tagjára, a kibővített elnökség nevében:

Keczkó Pál lelkész, esperes

 

Aktuális program