Tisztségviselők

Lelkészek:

Keczkó Pál igazgató lelkész
Keczkó Szilvia parókus lelkész

Felügyelő:

dr. Vidovszky István 

Jegyző:

Kézdy Pál 

Gondnok:

Ruttkay János

Kántor:

dr. Ecsedi Zsuzsa

Egyházfi, adminisztrátor:

Jansik Áron

Pénzügyi munkatárs:

Bakosné Kenessey Erzsébet


A lelkészi munkát a 23 fős presbitérium és több munkabizottság segíti.

 

Napi ige

Olyanok lettetek, mint a tûzbõl kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzám ? így szól az Úr. (Ám 4,11b)

De mi van akkor, ha némelyek hûtlenné váltak? Vajon az õ hûtlenségük hûtlenné tenné Istent? Szó sincs róla! Sõt azt kell mondanunk: Isten igaz. (Róm 3,3?4)