Az Égigérő legutóbbi, 2019. adventi számának megjelenése óta történt gyülekezeti eseményekről rövid összefoglalást adunk olvasóinknak.

2019. november 24-én templomunkban volt a Budai Egyházmegye gyülekezeteinek és kórusainak találkozója. A Budai Énekünnepen Hikisch Zoltán karnagy vezetésével gyülekezetünk énekkarának szép énekét is hallgathattuk. Az est két házigazdája Hokker Zsolt espereshelyettes budafoki lelkész, igehirdető és dr. Ecsedi Zsuzsa egyházmegyei zenei felelős, a program szerkesztője volt.

November 25-én Keresztyén Értelmiségi Fórumon Vári Krisztina evangélikus lelkész, Schönberger András pécsi főrabbi és Stift Zoltán Angelico szombathelyi római katolikus plébános a börtönlelkészi szolgálatról tartottak előadást.

December 3-án adventi áhítaton dr. Lackner Pál püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának titkára, 10-én Barcsik Zoltán nagybörzsönyi lelkész volt az igehirdető. 3-án dr. Ecsedi Zsuzsa és szombathelyi muzsikus társai működtek közre, 10-én a fóti Kántorképző Intézet tanáraiból alakult kamarakórus énekét, valamint Németh Zsuzsa és Németh Sándor orgonajátékát is hallgathattuk.

December 7-én a kerületi Önkormányzat székháza melletti téren Tornyai Dóra hittantanár vezetésével iskolás hittanosaink adtak verses-énekes műsort, majd adventi gyertyagyújtáson közösen mondtuk el Miatyánk imádságunkat.

December 15-én elhelyeztük kivilágított szép betlehemünket az Istenhegyi út és Böszörményi út sarka mellett lévő Turul-emlékmű közelébe, az arra járóknak hirdetve Megváltónk születésének ünnepét.

December 21-én karácsonyi szeretetvendégségen lelkészeink szolgáltak igehirdetéssel. A konfirmandusok, a fiatalabb és a felnőttkorú ifjúság erre az alkalomra összeállított jeleneteket adtak elő. A gyermekek ez alatt a gyülekezeti teremben Völgyesi Szomor Fanni vezetésével nekik szóló programon vettek részt.

December 30-án előszilveszteri ifjúsági alkalmat tartottunk a fiatalok számára.

2020. január 10–12. között a szécsényi Ferences kolostorban tartott csendes hétvégén presbitereink Keczkó Szilvia és dr. Ecsedi Zsuzsa előadásával kapcsolatban az istentiszteleti liturgia kérdéseit beszélték meg, egy ferences szerzetes testvér pedig bemutatta rendjüket és életüket. A kolostor káptalantermében tartott istentisztelet igehirdetője Keczkó Szilvia volt.

Január 19–26. között az ökumenikus imahéten a budahegyvidéki evangélikus, református és katolikus gyülekezetek lelkészei és hívei vettek részt. Nyitó alkalommal templomunkban Lambert Zoltán római katolikus lelkész, hétfőn a farkasréti katolikus templomban Keczkó Pál, majd a Táltos utcai katolikus templomban Gömbös Tamás gyülekezetünk hatodéves gyakornoka hirdette Isten igéjét. Minden alkalmat szeretetvendégség követett.

Január 27-én Keresztyén Értelmiségi Fórumon a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat munkájáról Gáncs Kristóf tartott érdekes előadást.

Február 8–10. között Balatonszárszón volt a gyülekezet fi atal családjainak téli találkozója, 96 résztvevővel, padlókép foglalkozással, vidám játékokkal, áhítatokkal és sok énekléssel, Keczkó Pál és Szilvia vezetésével.

Február 9-én a „Generációk találkozása – kamarazene orgonával” című zenés áhítaton Csepregi Dóra, Csoma Cseperke, Móré Irén és Szebik Borbála művészek J. S. Bach, Schütz, Vivaldi, Fauré és Dubois műveit adták elő; igehirdetéssel D. Szebik Imre ny. püspök szolgált.

Február 23-án a vasárnapi istentiszteleten Keczkó Szilvia köszöntötte Hikisch Lóránt tiszteletbeli presbitert, gyülekezetünk hűséges munkatársát 80. születésnapján.

Február 24-én Keresztyén Értelmiségi Fórumon Potzner Ferenc művészettörténész építész a budai vár rehabilitációs és rekonstrukciós munkáiról „Hagyomány és megújulás” címmel tartott előadást.

Március 6–8. között Piliscsabán a Budai Egyházmegye konfi rmandusainak találkozóján a Budai Egyházmegye lelkészei tartottak áhítatokat, programokat. A találkozón Keczkó Pál és Szilvia vezetésével 70 fi atal között gyülekezetünk 17 konfi rmandusa vett részt.

Március 8-án a Keresztyén Értelmiségi Fórum keretében, Weöres Sándor verseiből összeállított irodalmi délután szervezője Bender Máté színművész volt. A verseket gyülekezetünk fi atal és idősebb tagjai, Bartók Béla és Sulyok Imre műveit dr. Ecsedi Zsuzsa (zongorán és orgonán) és a liturgikus kórus adta elő. A bevezető áhítatot Keczkó Szilvia tartotta

Összeállította: Kézdy Pál