Krisztus mondja:
"Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai."
Jel 1,18

A fent olvasott húsvéti vezérige kapcsán talán legtöbbünknek nem egy óegyházi vagy görögkeleti Krisztus-ikon jut eszébe, de én vállalom, hogy az én lelki szemeim előtt egy ilyen gyönyörű ikon idéződik fel, mikor olvasom vagy hallom ezt az igét.

Az Ortodox Egyház mindig is nagyon szerette és szereti a győzedelmes, mindenható Krisztust, vagyis a Krisztus Pantokratort ábrázoló ikonokat. Ezeken az ikonokon azt látjuk, hogy Krisztus méltóságteljesen trónol, rendszerint a világot jelentő kék gömb tetején, s egyik kezében a nyitott evangélimot látjuk, másik keze pedig a magasba emeli igazságosztó ujjait.

Úgy érzem, hogy ezek a lebilincselő alkotások méltó ábrázolásai a húsvéti örömhírnek! Az élet fejedelme, vagyis a valódi Élet meghalt értünk a kereszten! Az Áldás átokká lett! Érezzük-e ezt a kimondhatatlan feszültséget? Krisztus győzött az ördög, pokol, halál fölött, az ősi kígyó fejét a keresztfán zúzta szét, harmadnap pedig feltámadt megigazulásunkra! Az Ő győzelméről szól, énekel a világmindenség! Ő Úr élet és halál, minden ítélet fölött! Ugyan mi a múló időben élünk, de Krisztus örök, s így az Ő megváltói műve és mindenható győzelme is örök! Ő szeretne győzelmet aratni a mi személyes életünkben is, adjunk hát neki méltó helyet az életünkben, legyen Ő az abszolút, az első és mindenek feletti a mi életünkben is, hiszen életünk trónja egyedül Őt illeti! Krisztus győz, Krisztus ítél, Krisztus uralkodik, és mindemellett szeret, nagyon, mélyen és igazán szeret! Még nem késő meghallani, és engedelmeskedni a hívásának, még tart a kegyelmi idő! Szerető Urunk adjon erőt ahhoz, hogy bele tudjunk kapaszkodni segítségnyújtó kezeibe, s vegyük csak szemügyre azokat a kezeket, értünk szerzett sebek találhatóak rajta! Ezek azok a kezek, amelyek lerázták rólunk a pokol és halál kötelékeit! Ámen.

Gömbös Tamás