Aktuális

 

2017. szeptember 5. kedd 18:00  Bibliaóra - "Az életnek megigazulása – a római levél eddig olvasott részeinek az áttekintése" - Keczkó Pál szolgálatával
2017. szeptember 7. csütörtök  10:00 Gyülekezeti bibliaóra - "Megjutalmazza" Zsid 11,6 hátterezésével
2017. szeptember 8. péntek  18:30 Énekkari próba - Hikisch Zoltán vezetésével
2017. szeptember 10. vasárnap   Szentháromság ünnepe után 13. vasárnap
  10:00 Istentisztelet úrvacsorával - Igét hirdet: Molnár Lilla
2017. szeptember 11. hétfő 18:30  Presbiteri ülés
2017. szeptember 12. kedd 18:00  Bibliaóra - "A törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó sem őelőtte" - Róm 2,17-3,21 hátterezésével Keczkó Szilvia szolgál
2017. szeptember 13. szerda 16:30 Ifjúsági óra - Keczkó Szilvia vezetésével
2017. szeptember 14. csütörtök 10:00 Gyülekezeti bibliaóra - "Mi kíván tőled az Úr?" Mik 6,8 hátterezésével
2017. szeptember 15. péntek  18:30 Énekkari próba - Hikisch Zoltán vezetésével
2017. szeptember 17. vasárnap   Szentháromság ünnepe után 14. vasárnap
  10:00 Istentisztelet úrvacsorával - Igét hirdet: Keczkó Szilvia
  11:15 Zenés istentisztelet - Igét hirdet: Keczkó Szilvia
  18:00 Zenés áhitat - Keczkó Pál
2017. szeptember 18. hétfő 16:30  Hittanóra óvodásoknak és kisiskolásoknak Keczkó Pál és Molnár Lilla vezetésével.
2017. szeptember 19. kedd 18:00  Bibliaóra - "Kegyelemből hit által" - Róm 3,21-31 hátterezésével Keczkó Pál szolgál
2017. szeptember 20. szerda 16:30 Ifjúsági óra - Szemerei Benjámin vezetésével
2017. szeptember 21. csütörtök 10:00 Gyülekezeti bibliaóra - "Akik pedig Krisztus Jézuséi" Gal 5,24-25 hátterezésével
2017. szeptember 22. péntek  18:30 Énekkari próba - Hikisch Zoltán vezetésével
2017. szeptember 24. vasárnap   Szentháromság ünnepe után 15. vasárnap
  10:00 Istentisztelet úrvacsorával - Igét hirdet: Keczkó Pál
2017. szeptember 25. hétfő 16:30  Hittanóra óvodásoknak és kisiskolásoknak Keczkó Pál és Molnár Lilla vezetésével.
2017. szeptember 26. kedd 18:00  Bibliaóra - "Három szemelvény Klaus Douglass: Az Új Reformáció c. könyvéből'" címmel Kézdy Pál bevezető előadása hangzik el.
2017. szeptember 27. szerda 16:30 Ifjúsági óra - Keczkó Pál vezetésével
2017. szeptember 28. csütörtök 10:00 Gyülekezeti bibliaóra - "Isten tökéletes akaratát élni kell" Zak 14,20-21 hátterezésével
2017. szeptember 29. péntek  18:30 Énekkari próba - Hikisch Zoltán vezetésével


 

 

 

 

Napi ige

Hiába keltek korán, és feküsztök késõn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. (Zsolt 127,2)

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az õ gazdagsága szerint dicsõséggel Krisztus Jézusban. (Fil 4,19)