Budahegyvidéki istentisztelet
2020. június 14.

Az énekek szövege

Kezdőének – EÉ 57
1. Áldjad, én lelkem, a dicsőség örök Királyát!
Őnéki mennyei karokkal együtt zengj hálát!
Zúgó harang, Ének és orgonahang, Mind az ő szent nevét áldják!
2. Áldjad őt, mert az Úr mindent oly bölcsen intézett:
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, sok bajban védett!
Nagy irgalmát Naponként tölti reád, Áldását mindenütt érzed.
3. Áldjad őt, mert keze csodásan alkotott téged!
Utadon elkísér, tőle van testi épséged.
Sok baj között Erőd volt és örömöd, Szárnyával takarva védett.
4. Áldjad őt, mert az Úr megáldja minden munkádat!
Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad
Lásd, mit tehet Jóságos Lelke veled, És hited tőle mit várhat!
5. Áldjad az Úr nevét, őt áldja minden énbennem!
Áldjad őt, lelkem, és róla tégy hitvallást, nyelvem!
El ne feledd: Napfényed ő tenéked! Őt áldjad örökké! Ámen.

7. liturgia
Hála, dicsőség, Atya Isten, néked,
Szent fiú Isten, Vigasztaló Lélek,
Most és örökké magasztaljon téged
Zengő dicséret.

Örök felség szent Istenünk,
Könyörgünk, irgalmazz nékünk!
Ha vár minket az ítélet,
Légy kegyelmes, kérünk téged.

Ó, bárcsak ezer nyelvem volna,
S angyalokéval érne föl,
Mindegyik versenyezve szólna
Teljes szívemnek mélyiből.

Dícséretedre, Istenem,
Ki annyi jót művelsz velem!


Graduálének – EÉ 65
1. Imádjátok Istenünket, Aki adta mindenünket!
Atyánk ő, benne vigadunk, Néki élünk, néki halunk.
2. A Krisztust magasztaljátok, Akit küldött jó Atyátok!
Ő az, kit fejünknek vallunk. Néki élünk, néki halunk.
3. Szentléleknek áldást zengjünk, Aki nekünk bölcs vezérünk!
Az Úr Lelke hű támaszunk. Néki élünk, néki halunk.
4. Örvendj, lelkem, harsogjatok, Vigadozó szent szózatok!
Szent, szent, szent a mi Istenünk, Tőle van éltünk s mindenünk.

Ő elég erős – ZÉ 135
1. Kimondom már bátran:
Az ő irgalma nélkül semmit sem ér az életem.
Eddig sötétségben jártam,
De érzem, valami készül,
Valaki jön, hogy megmentsen!

Refr.: Ő az, ki hegyeket mozdít félre,
Hogy megmentsen mindent legyőz, mert ő elég erős!
Jézus: szabadulásom ára!
Hogy megmentsen mindent legyőz, az én Uram elég erős!

2. Most csendben állok, és várom,
Hogy Szentlelked belém szálljon.
Járj át fényeddel!
A te irgalmadra vágyom, Aki győztél a halálon!
Te vezess át az életen!

Refr.: Ő az, ki hegyeket mozdít félre,
Hogy megmentsen mindent legyőz, mert ő elég erős!
Jézus: szabadulásom ára!
Hogy megmentsen mindent legyőz, az én Uram elég erős!
Soha többé nem győzhet már a gonosz!
Szabadító, győztes király! Jézus!
Soha többé nem győzhet már a gonosz!
Szabadító, győztes király! Jézus!
Szabadító, győztes király!

Refr.

Oda hozzád fel a fénybe száll a dalunk.
Szent lelked ragyogtad ránk! Itt vagyunk!
Oda hozzád fel a fénybe száll a dalunk.
Szentlelked ragyogtad ránk! Itt vagyunk!
Szentlelked ragyogtasd ránk!

Refr.

Záróének – EÉ 42
1. Áldunk téged, Istenünk, És csodáljuk égi erőd.
Ég, föld rólad szól nekünk. Térdre hullunk színed előtt.
Mert te mindig szent és nagy, Változatlan egy Úr vagy.
2. Minden élő téged áld. Angyalének szárnyal feléd.
Minden kérub és szeráf* Néked mondja dicséretét.
Néked hódol, rád tekint. "Szent, szent, szent!" – azt zengi mind.
3. Téged áldunk, Istenünk. Téged dicsér szolgálatunk.
Életünk tiéd legyen! Hálát mondjon minden napunk!
Bűntől, bajtól védj te meg! Áldd meg, óvd meg népedet!
4. Irgalommal nézz le ránk! Mint ígérted, légy mivelünk!
Benned bízunk, jó Atyánk. Szent nevedről énekelünk.
S mert reményünk csak te vagy, Veszni minket, ó, ne hagyj!