Tisztségviselők

Lelkészek:

Keczkó Pál igazgató lelkész
Keczkó Szilvia parókus lelkész

Felügyelő:

dr. Vidovszky István 

Jegyző:

Kézdy Pál 

Gondnok:

Osztoics András

Kántor:

dr. Ecsedi Zsuzsa

Egyházfi, adminisztrátor:

Jansik Áron

Pénzügyi munkatárs:

Bakosné Kenessey Erzsébet


A lelkészi munkát a 21 fős presbitérium és több munkabizottság segíti.

 

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)