Tisztségviselők

Lelkészek:

Keczkó Pál igazgató lelkész
Keczkó Szilvia parókus lelkész

Felügyelő:

dr. Vidovszky István 

Jegyző:

Kézdy Pál 

Gondnok:

Osztoics András

Kántor:

dr. Ecsedi Zsuzsa

Egyházfi, adminisztrátor:

Jansik Áron

Pénzügyi munkatárs:

Bakosné Kenessey Erzsébet


A lelkészi munkát a 24 fős presbitérium és több munkabizottság segíti.

 

Napi ige

Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. (JSir 3,31-32)

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az õ örök dicsõségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerõsíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)