Lelkészi hivatal nyitvatartása

A lelkészi hivatal hétfőtől péntekig 9-12 óráig fogadja a híveket, ekkor történhet esküvők, keresztelők, temetések, beteglátogatások bejelentése, valamint egyházfenntartói járulék befizetése.

 

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)