Csütörtöki bibliaóra

Csütörtök délelőtt 10 órától találkoznak azok az idősebb testvérek, akik esti alkalmakon - különösen a téli nehéz közlekedési viszonyok között - nem tudnának részt venni. Az együttlétet dr. Tomcsányi Attila és Keczkó Szilvia lelkésznő szervezi.

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)