Gyülekezeti bibliaóra

A keddenként 18.00-tól a gyülekezeti teremben (próba terem) tartjuk gyülekezeti bibliaóránkat, melyre minden felnőtt érdeklődő számára nyitott alkalmunk. Minden hónap 1. keddjén vendég előadó szolgálatát hallhatjuk az általa hozott témából.

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)