Keresztyén Értelmiségi Fórum (KÉF)

Keresztyén Értelmiségi Fórum (KÉF)

Minden hónap 4. hétfőjén este 18:30-kor tartjuk a Keresztyén Értelmiségi Fórumot. Ezen a meghívott ismert tudósokkal, művészekkel, szakemberekkel beszélget az -- igencsak szép számú -- hallgatóság a hazai keresztyén közélet számára aktuális és fontos témáiról

 

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)