Családi istentisztelet

A tanévben, minden hónap első vasárnapján 11:15 órai kezdettel családi istentiszteletet tartunk. Ezen alkalmak liturgiája eltér a hagyományos istentiszteletekétől: ifjúsági énekeket éneklünk, a gyerekek számára kivetített rajzok segítségével meséljük el egy kiválasztott ige történetét.

Napi ige

Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. (JSir 3,31-32)

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az õ örök dicsõségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerõsíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)