Családi istentisztelet

A tanévben, minden hónap első vasárnapján 11:15 órai kezdettel családi istentiszteletet tartunk. Ezen alkalmak liturgiája eltér a hagyományos istentiszteletekétől: ifjúsági énekeket éneklünk, a gyerekek számára kivetített rajzok segítségével meséljük el egy kiválasztott ige történetét.

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)