Istentiszteletek

Templomunkban minden vasárnap 10:00 órai kezdettel tartunk úrvacsorai istentiszteletet.

A kicsiket szeretettel várjuk minden vasárnap az istentisztelet ideje alatt az alagsorban található termünkbe Gyermekbibliakörre, amelyen az ő nyelvükön ismerkedhetnek meg a Biblia történeteivel ifjúságunk tagjainak vezetésével.

Napi ige

Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. (JSir 3,31-32)

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az õ örök dicsõségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerõsíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)