Istentiszteletek

Templomunkban minden vasárnap 10:00 órai kezdettel tartunk úrvacsorai istentiszteletet.

A kicsiket szeretettel várjuk minden vasárnap az istentisztelet ideje alatt az alagsorban található termünkbe Gyermekbibliakörre, amelyen az ő nyelvükön ismerkedhetnek meg a Biblia történeteivel ifjúságunk tagjainak vezetésével.

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)