Zenés istentisztelet

A tanévben, minden hónap harmadik vasárnapján 11:15 órai kezdettel (könnyű)zenés istentiszteletet tartunk. Meggyőződésünk, hogy minden korosztálynak megvan a joga ahhoz, hogy a maga nyelvén hallhassa Isten üzenetét, s dicsérhesse Őt énekeivel. Ennek jegyében indítottuk útjára ezt alkalmat, amelyen a közös éneklésre nagy hangsúlyt helyezünk. A dalokat gyülekezetünk énekkara és ifjúsági zenekara vezeti. Szeretettel várjuk azokat, akik szeretik gitáros könnyűzenét, a modern Istendicsérő énekeket

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)