Cserkészet

A kerületi református gyülekezettel együtt tartjuk fenn a 426. sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapatot. Gyülekezetünk hívja, várja szeretettel a kalandvágyó, próbáktól sem visszariadó ifjú nemzedéket.

Napi ige

Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. (JSir 3,31-32)

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az õ örök dicsõségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerõsíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)