Cserkészet

A kerületi református gyülekezettel együtt tartjuk fenn a 426. sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapatot. Gyülekezetünk hívja, várja szeretettel a kalandvágyó, próbáktól sem visszariadó ifjú nemzedéket.

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)