Gyülekezeti énekkar

Gyülekezeti énekkar

A péntekenként 18.30 h-tól próbáló kb. 20 fős Budahegyvidéki Evangélikus Énekkart Hikisch Zoltán vezeti. Az elmúlt években az énekkar számos ifjúsági éneket, spirituálét, valamint komolyzenei művet tanult meg és adott elő, ezzel szolgálva gyülekezeti alkalmainkon, és más (magyar és külföldi) gyülekezetekben.

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)