Liturgikus kórus

A liturgikus kórus dr. Ecsedi Zsuzsa kántorunk vezetésével konkrét alkalomra készülve, külön megbeszélt időpontban tartja próbáit. Nevéből következően fontosnak tartja az évezredes hagyományú liturgikus dallamok megszólaltatását. Ezenkívül a gyülekezeti énekek alternatim (váltakozó) éneklésében is részt vesz. Ha alkalom adódik, önálló kórusműveket is megszólaltat az istentiszteleten. Szolgálatának egyik csúcspontja a húsvét hajnali feltámadási liturgia.

Napi ige

Mert nem vet el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. (JSir 3,31-32)

A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az õ örök dicsõségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerõsíteni és megalapozni. (1Pt 5,10)