Liturgikus kórus

A liturgikus kórus dr. Ecsedi Zsuzsa kántorunk vezetésével konkrét alkalomra készülve, külön megbeszélt időpontban tartja próbáit. Nevéből következően fontosnak tartja az évezredes hagyományú liturgikus dallamok megszólaltatását. Ezenkívül a gyülekezeti énekek alternatim (váltakozó) éneklésében is részt vesz. Ha alkalom adódik, önálló kórusműveket is megszólaltat az istentiszteleten. Szolgálatának egyik csúcspontja a húsvét hajnali feltámadási liturgia.

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)