Házaspáros kör

Nemrég házasodott és kicsit "tapasztaltabb" párok együttlétein a házasság örömeiről és problémáiról beszélgetünk, hiszen mindannyian tapasztaljuk és éljük, sokat kell azért fáradozni, hogy egy kapcsolat harmonikus, meghitt és boldog legyen. Összejöveteleinket előre egyeztetett időpontban (általában az aktuális hónap 4. csütörtökjén 19:00 órától) tartjuk házaknál vagy a gyülekezeti központban.

 

 

 

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)