Fiatal felnőttek bibliaórája

A fiatal, jobbára már családos felnőttek havonta (általában a hónap 2. csütörtökje) csütörtökönként 19.30 órától találkoznak. A "csütörtökisek" nem a gyülekezeti teremben, hanem minden alkalommal más-más, a társasághoz tartozó családnál jönnek össze.

 

 

Napi ige

Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek..., mert van hozzá hatalmuk! (Mik 2,1)

Jézus odahívta õket, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. (Mk 10,42-43)